DISC -gedragsanalyses

Niets leuker dan het gedrag van mensen, daar dan wat van vinden of conclusies aan verbinden. We doen dat allemaal.  De Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston heeft uit een ontelbare hoeveelheid gedragsobservaties het DISC-model ontwikkeld.

Het “lezen” van je familie, vrienden, collega’s, medewerker of klant, je kunt er druk mee zijn, of juist helemaal niet.  Wat we vaak vergeten is het meenemen van onze eigen gedragingen en de waarden en normen die we daar op plakken. In veel gevallen is communiceren “zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten”. Dat geldt dus ook voor gedrag en het interpreteren daarvan. Gedrag van een ander langs de lat van je eigen gedrag leggen. Het gebeurt vanzelf, onbewust, maar is niet de juiste weg naar wederzijds begrip of zelfinzicht.

Als gecertificeerd DISC-trainer heb ik al vele ooh’s en aha’s meegemaakt. Inzicht in je eigen voorkeursgedrag en meer kennis over de verschillende andere gedragsvoorkeuren, de vier DISC-kleuren, werkt verbindend en doeltreffend in teams, in het gezin of op de sportclub. Begrijpen dat je ene collega iets meer tijd nodig heeft om akkoord met een plan te gaan dan een andere, versterkt de onderlinge verstandhouding. Dat de één minder beslistijd nodig is kan bijvoorbeeld een verklaring vinden in “rood”. En alle gedragingen en opstellingen mogen, nee zouden er moeten zijn om tot een weloverwogen aanpak te komen waarbij ieder teamlid zich gezien en gehoord voelt. Een gedragsanalyse is dus een mooi instrument wanneer er een nieuw teamlid gezocht wordt. Of wanneer je als teamleider, manager, coach een mail wilt uitdoen waarin je elke “kleur” bedient.   Ook in bestaande teams wordt nog beter samengewerkt na het delen van elkaars analyses. Samenwerking en effectiviteit wordt hiermee nog meer vergroot.

Kortom, wil je

  • Nog beter communiceren met klanten en collega’s?
  • Samenwerking binnen teams verbeteren?
  • Anderen effectiever coachen?
  • Taalgebruik aanpassen om nog beter te kunnen verkopen?
  • Conflicten voorkomen en/of oplossen?
  • Op voorhand meer inzicht in je sollicitant verkrijgen en daardoor een juiste beslissing nemen?

Vraag dan een laagdrempelige DISC-analyse aan. Voor alle duidelijkheid, dit assessment onderzoekt geen intelligentieniveau, maar uitsluitend gedrag. Niets is goed, niets is fout.

Ben jij op zoek naar een andere baan, verandering van werkomgeving en zit er nog twijfel?  Er is ook een DISC- drijfverenanalyse. Uit deze analyse blijkt waar jij ’s morgens je bed voor uit springt!

Vraag naar de mogelijkheden die Trankiel Coaching & Advies biedt in het uitvoeren van deze eenvoudige en kostenvriendelijke manier van (zelf-) assessments.