Dubbele petten….nooit 100% resultaat

Probeer bij “stress op de werkvloer” een procesbegeleider te zijn, geen manager.

Het is je vast al wel overkomen, stress of burn-out bij een medewerker. Op veel fronten heeft dit veel impact. Niet alleen bij jou, maar ook bij je andere medewerkers, de eigenlijke taken, de organisatie etc.. Het is op zich al een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden en dan ook nog het, waarschijnlijk onverwachte leed dat in vele gedaanten opdoemt in de vorm van overbelasting, stress, overspannenheid of erger nog burn-out. Met mogelijk conflict en afscheid tot gevolg. Hier zit je uiteraard niet op te wachten.
Een natuurlijke reactie van de mens, dus ook die van jou beste leidinggevende is om zo snel mogelijk terug te willen naar de situatie waarin je dit probleem niet had. Zeer logisch, the show must go on. Je wilt vooral geen hoge ziekteverzuimcijfers en geen domino-effect wanneer er 1 medewerker begint om te vallen.
Je begint met goede moed en hebt samen met je medewerker een plan van aanpak gemaakt. Je neemt hierin de arbeidsinhoud, arbeidsrelaties, -omstandigheden, -voorwaarden en arbeidsorganisatie mee. Dat gaat een poos volgens plan en in een stijgende lijn. Iedereen blij. Jij, als verantwoordelijke geeft aandacht, de medewerker kan dit even heel goed gebruiken. Er is collegiale steun. Tot blijkt dat herstel zich niet aan to-do en not-to-do lijstjes houdt. Dit is het moment om te kijken naar andere mogelijkheden om dit proces te begeleiden.
Een valkuil voor veel leidinggevenden is dat er te snel naar een oplossing wordt gewerkt. Uiteraard ben je van goede wil, besef je dat je een zorgplicht hebt en wil natuurlijk helemaal niet dat één van je mensen zich ongelukkig voelt. Maar je begint je ook te realiseren dat je een generalist bent en geen specialist op dit vlak.

Laat los beste manager. Verlos jezelf van de dubbele petten die je in dit traject op hebt. Focus je weer met al je aandacht en energie op de zaken waar je warm voor loopt. Alles weten maakt niet gelukkig, alles doen ook niet.

Als ambulant coach op jouw werkvloer neem ik deze zorg van je over.

pet